Voorstelling

Bouwgronden met milieurisico’s? Immoterrae is uw partner in efficiënte projectontwikkeling 

De Vlaamse Confederatie Bouw heeft in april 2011 Immoterrae opgericht. Immers, de duurzame herontwikkeling van verontreinigde terreinen is een noodzaak in een Vlaanderen dat kampt met schaarste aan gronden.

Interne en externe deskundigen vormen een multidisciplinair team dat antwoord biedt op de milieutechnische knelpunten van bouwprojecten :

  • De uiteenlopende bodemrisico’s vanwege het langdurig gebruik van gronden op strategische plaatsen of in dichtbevolkte regio’s. 
  • De verkeerde inschatting van bodemrisico’s, die bouwprojecten opzadelt met meerkosten en vertragingen; nefast voor de rendabiliteit van uw investering.
  • Onzekerheden en aansprakelijkheden van (mogelijke) bodem- en grondwaterverontreiniging die vraag en aanbod van risicovolle terreinen belemmeren.

 

IMMOTERRAE beoordeelt en interpreteert de bodemgegevens in functie van uw bouwproject, brengt de milieurisico’s in kaart en adviseert u op technisch, juridisch en financieel vlak zodat u :

  • de kosten/baten van verschillende ontwikkelingsscenario's en hun haalbaarheid optimaal inschat
  • sneller en efficiënter vooruitgang boekt
  • duidelijkheid hebt over uw aansprakelijkheden