in elke fase van uw project

Aankoop

Staat u op het punt om een (mogelijk verontreinigd) terrein te kopen? Immoterrae screent voor u de specifieke situatie. Zijn de bestaande gegevens toereikend en betrouwbaar? Welke impact hebben de bevindingen op uw bouwproject? Zijn er aansprakelijkheden die u overneemt van de verkoper? Wat zijn uw wettelijke verplichtingen?

Voor, tijdens en na het bouwproces

Immoterrae begeleidt u van bestek tot voltooiing. Welke onderzoeken moeten worden uitgevoerd en wie doet die het best? Hoe vertaalt u de resultaten van de onderzoeken naar het bestek? Welke verzekeringen hebt u nodig? Bieden de bestaande en/of bijkomende onderzoeken voldoende informatie om uw bouwplannen tot een goed einde te brengen? Hoe gaat u doelmatig tewerk om de saneringswerken, grondwerken en de bouw uit te voeren?

Indien u op een ongekende verontreiniging stuit tijdens de bouwfase, waar moet u dan rekening mee houden: wettelijke verplichtingen, aansprakelijkheden, veiligheid enz. Wat zijn uw opties en hun voor- en nadelen?

Doorverkoop

Immoterrae waakt ook in de eindfase van uw investering over de concrete details van uw ontwikkelingsproject: de verkoop.

Verontreinigde terreinen saneren tot volledig propere terreinen, is niet altijd economisch haalbaar of milieu-hygiënisch noodzakelijk. Vaak zijn er gebruiksbeperkingen op het terrein. Wat moet erover toegelicht worden in de verkoopovereenkomst? Welke aansprakelijkheden behoudt u en welke gaan naar de koper? Kunnen bepaalde risico’s worden afgedekt? Betekent een restverontreiniging noodzakelijk een minwaarde van het terrein? Hoe kan de verkoopbaarheid worden verhoogd? Wat ontbreekt er nog om mogelijke kopers sneller te overtuigen?

Kom ook alles te weten over de Milieupolis Vastgoedontwikkeling van Immoterrae, die u beschermt tegen restrisico’s.