Milieutechnisch advies 

Optimaliseer uw plannen met onze milieu-analyse en risico-inschatting op maat

  • Analyse, interpretatie en risico-inschatting van bestaande gegevens in functie van uw projectontwikkeling (bijv. residentieel gebruik, grondbalans,…)
  • Evaluatie van bestaande bodemonderzoeken, noodzaak tot bijkomend onderzoek, second opinion
  • Kostenramingen
  • Overleg over milieutechnische aspecten, aansprakelijkheden enz. met erkende bodemsaneringsdeskundigen, overheden, koper/verkoper,…
  • Verkooponderhandeling


Begeleiding doorheen de hele life cycle: coördinatie en ondersteuning vóór, tijdens en na voltooiing van uw bouwproject