Juridisch advies

  • Juridische mogelijkheden bij de aanpak van een verontreiniging
  • Juridisch – technische screening + aanvullingen van
    • verkoopovereenkomsten
    • samenwerkingsovereenkomsten (bodemsaneerders, erkende bodemsaneringsdeskundigen, OVAM enz.)
  • Opmaak verzoekschrift voor vrijstelling van sanering