Bestek advies

Gedegen milieutechnische kennis bij de opmaak van uw bestek voorkomt uiteenlopende interpretaties en discussies tijdens de uitvoeringsfase. Vandaag blijkt de auteur van een bestek nog vaak onvoldoende vertrouwd met diverse milieuwetgevingen zoals de grondverzetsregeling. Zonder gespecialiseerd advies loopt uw projectontwikkeling dan ook risico op overbodige vertragingen en meerkosten.

Contacteer Immoterrae om de teksten van uw bestek te screenen, om discussiepunten te vermijden en om ook de werken in de ondergrond in uw bestek op te nemen.